Modest d.o.o.

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje Modest, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., ki upravlja spletno trgovino Modest, trgovina za lov, ribolov in prosti čas (modest-trgovina.si ), se pri svojem poslovanju zavzema za koretno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.

 

Podjetje Modest, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. za potrebe poslovanja spletne trgovine Modest, trgovina za lov, ribolov in prosti čas (modest-trgovina.si ) zbira naslednje podatke uporabnikov:

 

  1. ime in priimek
  2. naslov in kraj bivanja
  3. naslov za pošiljanje naročenega blaga
  4. naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
  5. geslo v enkriptirani (šifrirani obliki)
  6. ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino

 

Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino ne odgovarjamo.

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino Modest, trgovina za lov, ribolov in prosti čas (modest-trgovina.si )


Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih podjetje Modest, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.